Tijdens de sessie praten we over zijn relatie.
Hij wiebelt wat op en neer.
Zacht spreekt hij over het akkefietje.
Zijn ogen neergeslagen.
Hij staart naar een onzichtbaar object op de grond.
Na enige tijd richt hij zijn gezicht op, waarna onze ogen elkaar ontmoeten.
Hij vertelt dat zijn reactie haar boos maakte.
Dat hij niet enthousiast genoeg reageerde.
Dat ze daar ruzie over kregen.
Dat hij dat als vervelend ervaart.
Hij was namelijk even met andere dingen bezig.
Verzand in zijn werk.
En had daardoor weinig ruimte voor andere zaken.
Hij heeft nu het gevoel iets niet goed te doen.
En gaat er innerlijk mee aan de slag.
Hij betrekt daarmee de situatie op zichzelf.

Het raakt me.
Ik (her)ken het namelijk.
Heel goed, zelfs.
Het niet gezien en niet gehoord voelen.
En dit projecteren op de ander.
Ik kan dan boos worden.
Of onzeker.
Mezelf voeden met de gedachte dat ik er niet toe doe.
En dat ik niet belangrijk ben.
Om vervolgens in te vullen voor de ander.
Ik weet inmiddels dat dit níet over de ander gaat.
Het gaat niet over zijn of haar gedrag.
Of handelen.
Het gaat over mij.
Over mijn reactie op wat ik tegenkom.
Over getriggerd worden in een oud stuk.
Over de relatie met mijn ouders en over gemis.
Ik adem diep in en vraag:
‘Wat in deze situatie is van jou en wat is van haar’?

 

Patronen & Projectie

We praten over patronen.
Een patroon ontstaat als ‘iets’ zich herhaalt.
In relaties komen patronen voor.
Denk aan het niet uitspreken van gevoelens.
Aan het steeds voor de ander zorgen.
En daarmee een deel van jezelf weggeven.
Of een patroon van ruziemaken over trivia.
Of de ander willen veranderen naar jouw ideaal.
Deze patronen zijn er - veelal onbewust.
Waar mensen zich tot elkaar verhouden kan daarom projectie ontstaan.
Of ontstaat projectie, beter gezegd.
Het is er en het is niet de vraag of het speelt, maar hoe het speelt.
In de ogen van de ander ontmoeten we onze vader.
Of onze moeder.
We ontmoeten onze geschiedenis.
En daarmee ontmoeten we onszelf.
De relatie is een spiegel waarin thema’s aan de oppervlakte komen.
Projectie is een bijzonder fenomeen.
De projector projecteert beelden van ooit.
De ander fungeert daarbij als beeldscherm.
Het is een psychisch proces.
Gedachtes en gevoelens worden hierbij toegeschreven aan de ander.
Ook dit gebeurt merendeels onbewust.

 

Niet Het Gebied

Ieder mens heeft een eigen beeld van de wereld.
Dit wordt bepaald door zintuigelijke waarnemingen.
We nemen de wereld waar.
Én gooien er vervolgens ons eigen filter overheen.
Gebaseerd op cultuur, ervaringen en overtuigingen.
En gebaseerd op waarden en vooronderstellingen.
Kaarten zijn bijzonder bruikbaar bij het verkennen van een bepaald gebied.
Door er dingen in op te merken die voor jou belangrijk zijn.
Als ik door het gebied loop dat jij net verkend hebt vallen mij andere dingen op.
Mijn filters zijn immers anders dan die van jou.
De kaart is dus niet het gebied.
Daarmee is het lastig een discussie over dit gebied in termen van ‘goed’ of ‘fout’ te bekijken.
Of in termen van ‘normaal.’
Of in termen van ‘zo hoort het’.
Het is dus óók lastig jouw beeld van de wereld op te leggen aan een ander.
Het is jouw beeld.
Jouw waarneming.
Jouw perceptie.
De ander heeft simpelweg een ander beeld.
En ziet daarmee het gebied op een andere manier.
Het familiesysteem heeft een belangrijke functie.
Ieder systeem kent wetten en regels.
De zogenaamde systemische ‘dynamieken’.
Als je voldoet aan de regels dan hoor je erbij.
Je bent dan trouw aan het geweten van het systeem.
Als je er niet aan voldoet ben je als het ware ontrouw aan de dynamiek.
Dit kan een knagend schuldgevoel opleveren.
En gevoelens van schaamte.
Je kunt het idee hebben buiten de boot te vallen.
Hiervan bewust worden geeft ruimte.
Het helpt om te erkennen dat de ander een afwijkend beeld van de wereld heeft.
Een andere blik.
En een andere systemische inslag.

 

Verwachtingen

Waar mensen 'relaten' ontstaan verwachtingen.
Een verwachting van een reactie op een gebeurtenis.
Zoals in het geval van de cliënt die ik sprak.
Een verwachting van een uitkomst van een situatie.
Een verwachting van een telefoontje dat uitblijft.
Een verwachting van een reactie op een appje.
Een verwachting van een niet gestelde vraag.
Een verwachting van hoe het leven gaat lopen.
Een verwachting over hoe de dag zich ontvouwt.
Een verwachting over een opgeruimd huis.  
Een verwachting over hoe een gesprek verloopt.
Een verwachting dat er gekookt is bij thuiskomt.
Het zijn in mijn ogen recepten voor teleurstelling.
Het leven loopt zoals het loopt.
Dit valt niet te controleren.

 

Bewustzijn & Compassie

Het helpt om bewust te zijn van projectie.
Daarmee helpt het om verwachtingen los te laten.
Althans - die een negatieve uitkomst kennen.
En die niet binnen de cirkel van invloed liggen.
Bewustzijn is in persoonlijke groei een sleutelwoord.
Het creëert ruimte.
Het zorgt voor compassie.
En daarmee voor verzachting in de ontmoeting.
Want een ander probeert ook gelukkig te zijn.
Een ander verlangt ook naar liefde en warmte.
Een ander wil er ook bij horen.
En net als jij geaccepteerd worden.
Jullie proberen allebei het beste te doen.
Volgens jullie beeld van de wereld.

 

Wil jij een dag werken aan patronen?
Wil je een dag besteden aan zelfonderzoek?
Zodat je kunt bewegen naar meer liefde? 

Je bent welkom bij Persoonlijk Meesterschap!

 

Deel dit met anderen:

 

Laat uw reactie achter: