• +31616543414

Coaching Methodieken

NEUROLINGUÏSTISCH
PROGRAMMEREN (NLP)

NLP omvat communicatie- en gedragsmodellen die ons inzicht geven in ‘hoe je doet wat je doet’.

NLP begeleidt ons naar het bewandelen van nieuwe wegen. Het gaat ervan uit dat we op (on)bewust niveau allerlei hulpbronnen tot onze beschikking hebben om te bereiken wat je wilt.

NLP maakt ons bewust van onze gedachtenpatronen, waarnemingen en gedrag. En het leert ons de hulpbronnen in te zetten om verandering in ons denken en gedrag te realiseren.

SYSTEMISCH WERK
(FAMILIEOPSTELLINGEN)

Wij komen allemaal voort uit familiesystemen. Ons gezin van herkomst speelt een grote rol in wat ons beweegt en in hoe we het leven nemen. Het kan zijn dat je verstrikt bent geraakt in de dynamiek van dat familiesysteem. Dat kan de oorzaak zijn van het gevoel van ‘vastlopen’. Van niet meer verder kunnen. Dat zorgt bijvoorbeeld voor gevoelens van onrust. Het voeren van een strijd. Weinig zelfliefde. Of je niet kunnen verbinden in relaties. Deze verstrikkingen spelen zich meestal op onbewust niveau af. Tijdens een sessie familieopstellingen krijg je inzicht in de dynamieken die spelen en jouw eigen plek binnen het systeem. Het innemen van de juiste plek geeft ruimte en heeft op zielsniveau een helende werking.

TRANSACTIONELE
ANALYSE (TA)

TA is een leer over communicatie en een persoonlijkheidstheorie. Het gaat uit van het principe ‘ik ben ok, jij bent ok’.

We krijgen op zeer jonge leeftijd al boodschappen mee van onze ouders, verzorgers en leraren. En deze boodschappen brengen ‘niet-ok’ overtuigingen met zich mee. In de loop van ons leven – vaak al heel vroeg – nemen we deze overtuigingen op. Om er uiteindelijk al of niet bewust hinder van te ondervinden.

Het onderzoeken en begrijpen van deze opgenomen overtuigingen heeft tot gevolg dat we gemakkelijker met mildheid naar onszelf kunnen kijken.

Praktisch

border title zwart

STARTEN?

Een gratis 'kennismaking' is een dom idee.
We gaan namelijk direct de diepte in.
En: daarmee start meteen het echte werk.
Bovendien wordt 95% daadwerkelijk klant.
Tijd verspillen is zonde en daar ben ik mee gestopt.
Ik stuur dus bij eerste afspraak ook een factuur.

Mocht je denken: 'Leuk idee, gelijk starten.
Toch bel ik je liever eerst even.'
Bel me gerust! +31616543414.

TARIEF

Ik hanteer één tarief voor particulieren.
Dat tarief is €110 per sessie exclusief btw.
Dus dat is €133,10 inclusief btw.
Een sessie duurt gemiddeld 90 minuten.
Je krijgt je factuur achteraf.
Zakelijke tarieven zijn op aanvraag.

Algemene Voorwaarden
Klachtenreglement NOBCO
Internationale Ethische Code NOBCO

LOCATIE

Ik maak gebruik van de Coachhuis locatie Maliebaan 45 in Utrecht. 

Maliebaan 45 is niet toegankelijk voor rolstoelers. We zoeken samen een ruimte die wel toegankelijk is.