Coaching Methodieken

NEUROLINGUÏSTISCH
PROGRAMMEREN (NLP)

NLP omvat communicatie- en gedragsmodellen die ons inzicht geven in ‘hoe je doet wat je doet’.

NLP begeleidt ons naar het bewandelen van nieuwe wegen. Het gaat ervan uit dat we op (on)bewust niveau allerlei hulpbronnen tot onze beschikking hebben om te bereiken wat je wilt.

NLP maakt ons bewust van onze gedachtenpatronen, waarnemingen en gedrag. En het leert ons de hulpbronnen in te zetten om verandering in ons denken en gedrag te realiseren.

SYSTEMISCH WERK
(FAMILIEOPSTELLINGEN)

Wij komen allemaal voort uit familiesystemen. Ons gezin van herkomst speelt een grote rol in wat ons beweegt en in hoe we het leven nemen. Het kan zijn dat je verstrikt bent geraakt in de dynamiek van dat familiesysteem. Dat kan de oorzaak zijn van het gevoel van ‘vastlopen’. Van niet meer verder kunnen. Dat zorgt bijvoorbeeld voor gevoelens van onrust. Het voeren van een strijd. Weinig zelfliefde. Of je niet kunnen verbinden in relaties. Deze verstrikkingen spelen zich meestal op onbewust niveau af. Tijdens een sessie familieopstellingen krijg je inzicht in de dynamieken die spelen en jouw eigen plek binnen het systeem. Het innemen van de juiste plek geeft ruimte en heeft op zielsniveau een helende werking.

TRANSACTIONELE
ANALYSE (TA)

TA is een leer over communicatie en een persoonlijkheidstheorie. Het gaat uit van het principe ‘ik ben ok, jij bent ok’.

We krijgen op zeer jonge leeftijd al boodschappen mee van onze ouders, verzorgers en leraren. En deze boodschappen brengen ‘niet-ok’ overtuigingen met zich mee. In de loop van ons leven – vaak al heel vroeg – nemen we deze overtuigingen op. Om er uiteindelijk al of niet bewust hinder van te ondervinden.

Het onderzoeken en begrijpen van deze opgenomen overtuigingen heeft tot gevolg dat we gemakkelijker met mildheid naar onszelf kunnen kijken.

Praktisch

border title zwart

STARTEN?

Als we elkaar ontmoeten gaan we direct de diepte in.  
Daarmee start meteen het echte werk.
Aan een 'gratis' kennismaking doe ik dus niet. 
95% wordt namelijk klant en ik verspil er tijd mee.
We doen daarom een korte telefonische intake. 
Waarna jij besluit of je wilt samenwerken. 

Simpel, toch? 
Zo kunnen we meters maken. 
Je kunt me hier bellen! +31616543414.

MAATWERK

Alle trajecten zijn maatwerk.
Jouw coachvraag bepaalt immers wat nodig is.
Naast de trajecten zijn ook losse sessies mogelijk.
De investering daarvan is €150 ex BTW.
Een sessie duurt gemiddeld 90 minuten.
Je krijgt je factuur achteraf.

Algemene Voorwaarden
Klachtenreglement NOBCO
Internationale Ethische Code NOBCO

LOCATIE

De gesprekken vinden plaats op Maliebaan 45 in Utrecht.
Dit is een prachtige plek met fijne energie.
Momenteel kan het zijn dat je liever niet fysiek afspreekt.
Of je woont niet in de buurt.
En het is aannemelijk dat je tóch coaching wilt.
Dat is geen probleem, want dan werken we via Zoom.